Corporate debt management software

Optimaliseer het beheer van uw schulden en financieringen

Uw schulden en financieringen efficiënt beheren, controleren en betrouwbaarder maken, en de juiste beslissingen nemen dankzij een gespecialiseerde online oplossing en deskundige begeleiding.

Een slimme oplossing om uw schulden te sturen

 

Het financieringsbeheer vereenvoudigen, de financiële kosten duurzaam optimaliseren en de blootstelling aan risico beheersen, het is voor een bedrijf niet eenvoudig om zowel strategisch als operationeel efficiënt toezicht te houden op de schulden.


Met Fairways Debt automatiseert u het toezichtproces, dat vaak ingewikkeld is en de inzet van veel middelen vraagt. Het is perfect geïntegreerd in het IT-systeem en staat voortdurend in verbinding met de markt. Fairways Debt biedt u een betrouwbare en slimme oplossing voor het toezicht op en de waardering van uw posities, daar waar een spreadsheetprogramma risico op risico stapelt. Daarbij levert Fairways Debt u de benodigde strategische en verplichte rapporteringen.

Daarnaast kunt u gebruik maken van aanvullende ondersteuning bij de implementatie en deskundig financieel management advies dat op maat wordt vormgegeven en u helpt de juiste beslissingen te nemen.
Om het beheer en de verwerking van leasings en huurfinanciering te optimaliseren, stelt Finance Active u Progefi als de oplossing voor.

Een eenvoudige, betrouwbare en bruikbare oplossing voor schuldbeheer

Eenvoudiger toezicht op uw schulden

fairways-suiviMet Fairways Debt beschikt de financiële afdeling van uw bedrijf over een onvergelijkbare softwareoplossing voor het toezicht op en de analyse van financieringen. Met enkele klikken beschikt u over:

 • al uw leningen, leasings en indekkingen
 • de gemiddelde rentepercentages van uw financieringen
 • uw liquide middelen, bancaire tegenpartijen, overeenkomsten
 • uw intragroep leningen
 • de bankcontracten voor al uw producten

Real time toegang tot marktinformatie

fairways_informationU staat voortdurend in verbinding met de financiële markten:

 • rentecurves, swapcurves, variabele indexen, valutakoersen
 • historische rentevoeten, forward rentes en marktverwachtingen
 • voortdurende mark-to-market waardering van uw posities

Met Fairways Debt evalueert en simuleert u uw:

 • leen- en indekkingsstrategieën
 • marges en verborgen kosten van bankoffertes
 • de mogelijkheden van drempeloverschrijdingen
 • herindeling van schulden
 • stresstests

Financiële en verplichte rapporteringen:

fairways-statsMet Fairways Debt stelt u met enkele klikken de rapporteringen samen die u nodig heeft.

U heeft op elk moment de beschikking over:

 • strategische rapporteringen: situatie-overzichten, syntheses, analyses, audits…
 • financiële rapporteringen: waardering van financieringen, geconsolideerde staten, conjunctuurcijfers…
 • verplichte rapporteringen: bijlagen voor de accountant, budgetten; IFRS, Swiss & US Gaap, IAS overzichten; efficiency tests, rapporteringen…

Maak gebruik van onze deskundige operationele ondersteuning

Fairways Debt biedt de keuze uit een aantal diensten en begeleiding op hoog niveau.

Onze Professional Services teams staan klaar om de softwareoplossing voor u te personaliseren en te ondersteunen bij de integratie ervan in uw systeem.

In de operationele fase kunt u beroep doen op de ondersteuning van een deskundige adviseur.

Of het nu gaat om besluitvorming op het gebied van strategie, prijsbepaling of compliance, uw adviseur staat voor u klaar.

Corporate debt management software

"It was a joined up process, we worked as a team"

— Clarence Dixon, CEO Global Head
of Loan servicing at CBRE

Corporate debt management software

"It's able to provide very professional level of service with precise answers up to date market data so basically it's all we need. It's perfect. "

— Jean-Maxime Jouis Head of Fund Management AIF at BNP Paribas REIM France

U wilt meer informatie?

  Cancel