Fairways Change | Fx

Optimaliseer het beheer van wisselkoersrisico's

Een gespecialiseerde online oplossing en deskundig advies voor efficiënt beheer van wisselkoersrisico's en een juiste besluitvorming.

Een slimme oplossing om wisselkoersrisico’s te sturen

 

De toenemende mondialisering van transacties zorgt ervoor dat wisselkoersrisico’s een steeds grotere rol spelen bij de financiële gezondheid van bedrijven. Om de gevolgen van fluctuerende wisselkoersen op de marge te vermijden, speculatie op de ontwikkelingen van koersen te voorkomen en te anticiperen op kasstromen, zoeken financiële beslissers altijd naar manieren om deze risico’s in goede banen te leiden.

Fairways Fx staat voortdurend in verbinding met marktgegevens en is zeer gebruiksvriendelijk. De gegenereerde informatie ondersteunt uw besluitvorming, daar waar een eenvoudige spreadsheet met gegevens verwarrend kan werken. U beschikt over betrouwbare, real time informatie voor risicoanalyse en waardering van uw posities en kunt daarbij eenvoudig uw verplichte rapporteringen opstellen.

Om u te ondersteunen bij uw dagelijks werk en uw besluitvorming biedt Fairways Fx daarnaast de mogelijkheid van begeleiding bij de implementatie en deskundig advies over het beheer van wisselkoersrisico’s, altijd aangepast aan uw individuele behoeften.

Een betrouwbare en bruikbare oplossing voor het beheer van wisselkoersrisico’s.

Eenvoudiger toezicht op uw wisselkoersrisico’s

fairways-change-suiviU beheert uw indekkingen:

 • synthese van uw posities per valuta, per risico, per maturiteit
 • gedetailleerd overzicht van elke geplande transactie
 • aflossingstabellen van indekkingen

U beheert uw risiconiveau:

 • een-op-een beheer van te voorziene en werkelijke risico’s: datum, valuta, aansluiting…
 • geconsolideerd beheer van prognoses: risicotype, valuta, periode, gepersonaliseerde kenmerken…

Real time toegang tot valutakoersen

fairways-change-informationU staat in verbinding met de financiële markten:

 • Koersen van de belangrijkste valuta en ECB fixings
 • Geschiedenis, grafieken, gemiddelden, voorwaarden van de punten, volatiliteit
 • Voortdurende mark-to-market waardering van uw posities

U evalueert en simuleert:

 • nieuwe indekkingen gewaardeerd tegen marktprijs
 • vervroegd opvragen en uitstel
 • bankmarges bij elke transactie
 • break-even punten en schokken in de curve

Financiële en verplichte rapporteringen

Uw rapporteringen zelf naar wens samenstellen en afdrukken

 • Strategische rapporteringen: situatie-overzichten, indekkingsrapporteringen per risiconiveau, per valuta, per maand, overzicht van de bankrelatie…
 • Financiële rapporteringen: waardering van verrichtingen, transacties, rapporteringen van de gevoeligheden van de portefeuille, syntheses van verplichtingen (verlies/winst t.o.v. budget)…
 • Verplichte rapporteringen (optioneel)
  • IFRS (IAS 32,39 & IFRS 7,9,13) waarderingsstaten, doeltreffendheidstest en toezicht op toekenningen (OCI / P&L)…
  • EMIR-rapporteringen: bankbevestigingen, TR-rapporteringen…

Maak gebruik van onze deskundige operationele ondersteuning

Fairways Fx biedt de keuze uit een aantal diensten en begeleiding op hoog niveau, waaruit u het optimale ondersteuningspakket kunt samenstellen.

Onze adviseurs kunnen tijdens de implementatie:

 • de initiële instellingen van uw account aanmaken
 • u ondersteunen bij het inpassen van de Fairways Fx interface in uw beheersoftware

Tijdens de operationele fase kunnen onze deskundigen:

 • een analyse uitvoeren van de manier waarop u wisselkoersrisico’s beheert
 • financiële strategieën voorstellen die aansluiten bij de beheerregels van uw organisatie
 • u opmerkzaam maken op bewegingen in de markt en op vooraf vastgestelde waarschuwingsniveaus
 • u helpen bij onderhandelingen met uw bankpartners
Fairways Change | Fx

"It was a joined up process, we worked as a team"

— Clarence Dixon, CEO Global Head
of Loan servicing at CBRE

Fairways Change | Fx

"It's able to provide very professional level of service with precise answers up to date market data so basically it's all we need. It's perfect. "

— Jean-Maxime Jouis Head of Fund Management AIF at BNP Paribas REIM France

U wilt meer informatie?

  Cancel