Progefi 16 Leasing

Optimaliseer uw leasingmanagement

Optimaliseer uw leasing- en huurkoopmanagement met Progefi dankzij de gespecialiseerde software en ondersteuning op maat.

Het zelf aankopen van productiemiddelen is niet altijd meer vanzelfsprekend en leasing is daarom overal in de hele Europese markt actueel. Circa 1400 leasing maatschappijen verschaffen elk jaar voor bijna 250 miljard aan financiering. Maar de contracten zijn ingewikkeld, bevatten vaak verborgen kosten en betekenen dat er rapporteringen opgeleverd en correcties uitgevoerd moeten worden, wat zeer beperkend kan werken.
Met Progefi heeft u een oplossing in handen waarmee u uw leasing en huurkoopcontracten op eenvoudige wijze beheert. U krijgt op deze manier betrouwbare informatie om al uw contracten nauwkeurig te volgen en beschikt dagelijks over de benodigde rapporteringstaten.

Een betrouwbare oplossing voor leasing- en huurkoopmanagement

Vereenvoudig het toezicht en de overzichten voor de boekhouding

Progefi is snel en eenvoudig te installeren en biedt u:

 • aflossingstabellen: termijnbedragen, rentepercentages, duur of beginwaarde, maar ook financiële kosten, reële rentepercentages en totaalkosten
 • verwerkingsfunctie voor het opmaken van de afsluiting van jaarrekening
 • boekhoudkundige afhandeling van de leasing en andere vormen van huurkoop voor de consolidering van de rekeningen

Werk overeenkomstig de IFRS-normen

En dan met name IAS 16, 17 en 36:

 • splitsing naar onderdeel
 • werkelijke waarde
 • aflossingsplan
 • afwaardering

Met Progefi kunt u:

 • op eenvoudige wijze correcties op leasing overeenkomsten invoeren naar gelang het type van de gefinancierde activa
 • mutaties inboeken die u vervolgens kunt exporteren naar boekhoudsoftware
 • gebruikmaken van de interfaces voor betaling van de huursommen die gekoppeld zijn aan uw boekhoudkundige en analytische rekeningen

Gepersonaliseerde rapporteringen

Stel uw overzicht samen:

 • volledige rapporteringoverzichten: situatie-overzichten, syntheses, analyses achteraf of prognoses per financiering, rekening of vennootschap
 • overzichten voor de boekhouding, boekingen, liquiditeitsprognoses of belastingaangiftes

Maak gebruik van onze deskundige operationele ondersteuning

expert-telOnze gespecialiseerde adviseurs:

 • begeleiden u bij het efficiënter inrichten en optimaliseren van uw organisatie
 • ondersteunen u bij het inpassen van de Progefi interfaces in uw beheersoftware
U wilt meer informatie?

  Cancel