Juridische informatie

 

Finance Active heeft deze website online gebracht voor de persoonlijke informatie van haar klanten. De hierop aanwezige gegevens mogen op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Finance Active.

De presentatie en inhoud van deze website vormen samen een werkstuk dat beschermd wordt door de geldende wetgeving betreffende intellectueel eigendom, en waarvan Finance Active de eigenaar is. Er mag hiervan geen enkele volledige of gedeeltelijke kopie en/of reproductie gemaakt worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Finance Active.

De naam Finance Active, het Finance Active logo en de slogans zijn, tenzij anders aangegeven, door Finance Active gedeponeerde merken. Elke reproductie, elk gebruik en/of wijziging ervan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Finance Active kan worden aangemerkt als valsheid in geschrifte.

De tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten, animaties, al dan niet met geluid, en andere documentatie aanwezig op deze website, vallen onder intellectueel eigendomsrecht en zijn eigendom van respectievelijk Finance Active of derden die het gebruik ervan uitsluitend aan Finance Active hebben toegestaan.

Op grond hiervan is elke gedeeltelijke of volledige reproductie, vertoning, wijziging, overdracht, en/of transformatie of overbrenging naar een andere website, verboden.

Het kopiëren voor privégebruik van deze verschillende elementen is toegestaan. De gedeeltelijke of volledige reproductie ervan, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Finance Active is strikt verboden, tenzij dit gebeurt voor persdoeleinden.

Auteursrechten

Alle auteursrechten van de werken voorbehouden. Tenzij hiervoor toestemming is verleend, is elk gebruik van de werken, behalve voor individuele, privéraadpleging, verboden.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die zijn verzameld via formulieren (naam, voornaam, e-mailadres…) zijn onmisbaar om informatieverzoeken te beantwoorden. Ze zijn bedoeld voor Finance Active voor informatiedoeleinden.
Ze zijn vertrouwelijk en worden bewaard door Finance Active. Finance Active verplicht zich ertoe op geen enkele manier, zelfs gedeeltelijk, gebruik te maken van de verzamelde gegevens zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden bewaard door Finance Active. In overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet “informatie en vrijheden” nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt u ober het recht op toegang en wijziging van de u betreffende gegevens. U kunt hierover contact met ons opnemen.

Lijst met cookies

Deze website is eigendom van de vennootschap Finance Active

Finance Active SAS – Frankrijk

SAS met een kapitaal van €8.062.038.

Hoofdkantoor 46, rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIJS, FRANKRIJK

RCS Paris 531 663 326 (Handelsregister)

Siret 53166332600035

Hoofdredacteuren: Patrice Chatard en Jacques Descourtieux.

Uitvoering: www.indexel.com
Fotorechten: Shutterstock