Public sector and social housing management software

Beheer van schulden en financieringen voor de publieke sector

Als financiële beslisser in de publieke sector of bij de lokale overheid, optimaliseert u het beheer van schulden en financieringen met dit hulpmiddel dat het toezicht vereenvoudigt en u gespecialiseerd deskundig advies biedt.

Een uniek hulpmiddel en gepersonaliseerde begeleiding voor het beheer van schulden en financieringen

 

Het is altijd ingewikkeld een systeem op te zetten voor het dagelijks en efficiënt beheer van schulden op zowel strategisch als operationeel niveau. Er zijn zelfs overheden waar dit niet gebeurt, omdat ze niet beschikken over de benodigde informatie of over de kennis van financieringen voor publieke instellingen.


Met Insito heeft Finance Active een dienst ontwikkeld die specifiek tegemoetkomt aan deze problematiek door de combinatie van een hulpmiddel voor het toezicht en deskundige begeleiding van het schuldbeheer in de publieke sector.

Gecentraliseerde, beveiligde software
voor het toezicht op schulden en de rapportering erover

Maak gebruik van onze deskundige operationele ondersteuning

Onze back-office medewerkers:

 • voeren de initiële instelling uit
 • zorgen voor updates
 • beheren de financiële kosten
 • ondersteunen u bij het inpassen van de Insito interfaces in uw software voor financieel beheer en financiële prognoses.

Onze gespecialiseerde adviseurs:

 • stellen auditrapporteringen op voor de schulden en een benchmark om uw positie ten opzichte van gelijksoortige instellingen duidelijk te maken
 • stellen financiële strategieën voor
 • waarschuwen u over de interventieniveaus van de financiële markten
 • helpen u bij onderhandelingen met uw bankinstellingen

Eenvoudiger toezicht op uw schulden

suiviMet enkele klikken beschikt u over:

 • al uw leningen en indekkingen met overzichten en gescande contracten
 • uw lopende resterend schuldsaldo per budget, uw gemiddelde rentepercentages, uw aflossingsprofielen
 • uw gedetailleerde risico’s
 • uw financiële kosten, de berekening van vervallen en nog niet vervallen interesten
 • uw liquide middelen, bancaire tegenpartijen, contractuele verplichtingen
 • een automatisch bijgewerkte en gewaardeerde aflossingstabellen

Real time waardering van uw verrichtingen

insito-habitat-captureU staat voortdurend in verbinding met de financiële markten en heeft toegang tot:

 • noteringen van rentepercentages: bankpercentages, rente op staatsleningen, variabele rente, inflatiepercentage, economische indicatoren
 • historische, actuele en door de markt geprognosticeerde waarden
 • waardering van uw leningen tegen marktvoorwaarden

Met Insito evalueert en simuleert u uw:

 • leen- en indekkingsstrategieën
 • bankmarges
 • de mogelijkheden van drempeloverschrijdingen
 • herindeling van schulden
 • stresstests

Uw rapportering vereenvoudigd

Stel uw overzicht samen:

 • strategische rapporteringen: situatie-overzichten, syntheses, gedetailleerde audits…
 • financiële rapporteringen: waardering van financieringen, geconsolideerde risicostaten, conjunctuurcijfers…
 • verplichte rapporteringen
 • de Finance Active schuldwaarneming, een referentiewaarde in de publieke sector om uw cijfers te vergelijken met lenende partijen van vergelijkbare grootte

Onze referenties

U wilt meer informatie?

  Cancel